czwartek, 15 marca 2012

antyczna moneta nepalska, turkus, srebro

Brak komentarzy: